Reklamacje i zwroty

Opublikowano:

Celem rzetelnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego konieczne jest dostarczenie Sprzedawcy reklamowanego towaru wraz z formularzem reklamacyjnym( do pobrania poniżej)

Adres wysyłki reklamowanych towarów (dotyczy wyłącznie towarów kupionych w sklepie internetowym):

 

Sklep internetowy Arelan SA

Dział sprzedaży

ul. Rzgowska 17A

93-008 Łódź

Reklamacje rozpatrywane są na podstawie ustawy z dn. 30 maja 2014r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dn. 23 kwietnia 1964r.-kodeks cywilny. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za sprzedany towar w ciągu 2 lat. Ustosunkowanie do zgłoszenia nastąpi w ciągu 14 dni od daty dotarcia towaru do sklepu internetowego.

Arelan S.A. oświadcza, iż w przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji, spór nie zostanie rozwiązany, odmawia wzięcia udziału w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich. Podstawa prawna: Ustawa z dn. 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich- rozdział 4 art. 32 ust.1 pkt 2 Dz. U. z 2016 poz.1823.

Do pobrania: